Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Άνθρωποι και τεστ....

Πότε μην κάνεις τεστ στους ανθρώπους, πάντα θα παίρνουν κάτω από την βάση. Μέτρα την αδιαφορία τους και θα χτυπήσει κόκκινο!!


ΥΓ: Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Δυστυχώς μερικώς, όχι μερικές... μερικώς!!!